Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами (ІПР)

Передумовою у забезпеченні ефективності навчання дитини з ООП є індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням її індивідуальних потреб і можливостей, здібностей та інтересів, що забезпечується шляхом розробки індивідуальної програми розвитку (ІПР)

.Відповідно до Закону України «Про освіту», ІПР – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого- педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини задля визначення конкретних стратегій і підходів до навчання.

ІПР розробляється КППС з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, затверджується керівником закладу освіти і підписується батьками.

ІПР складається впродовж двох тижнів з моменту початку освітнього процесу і переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування, зокрема, коли:

  • у дитини виникають труднощі у засвоєнні змісту навчального матеріалу;
  • виникає необхідність перейти до нового рівня складності виконання завдань.

Технологія індивідуального планування і впровадження ІПР для дитини складається з таких чотирьох взаємопов’язаних етапів:

  1. Вивчення можливостей і потреб учня;
  2. Розробка ІПР;
  3. Реалізація ІПР;
  4. Моніторинг реалізації ІПР, перегляд і внесення змін.

Структура ІПР Завантажити

Зразок ІПР Завантажити

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

ПОСІБНИК за посиланням http://pech-vo.at.ua/OP/Individualna_Programa_Rozvitku.pdf

Кілька правил, як переглядати індивідуальну програму розвитку

https://nus.org.ua/articles/kilka-pravyl-yak-pereglyadaty-indyvidualnu-programu-rozvytku/