Рішенням XL сесії міськради від
07.06.2018 утворена Комунальна установа Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівської міської ради Хмельницької області.

 

Наша адреса: м. Шепетівка, пр. Миру,27 

тел. +380985654751

ел.пошта: shepirc@gmail.com

Директор: Колісецька Олена Федорівна

 

 

 

 

 

 

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) - це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

Інклюзивно-ресурсні центри:

 • проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

 • надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги;

 • забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами.

В Україні створено близько 700 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивно-ресурсні центри є у всіх областях України.  Батьки з дітьми з ООП можуть отримати відповідні послуги за місцем проживання.

 ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років, незалежно від наявності в дитини інвалідності чи встановленого діагнозу.

Комплексна  психолого-педагогічна оцінка та інші послуги ІРЦ можуть надаватись тільки на підставі заяви батьків. Жодна послуга інклюзивно-ресурсного центру не може бути надана у примусовому порядку чи за зверненням третіх осіб (учителів, вихователів тощо).

 ЩО РОБЛЯТЬ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ

 1. Проводять комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини.

 2. Розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з особливими освітніми потребами.

 3. Надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги.

 4. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів беруть участь у роботі команд психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у школах і дитсадках.

 5. Проводять моніторинг динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

 6. Надають консультації та методичну допомогу вчителям і вихователям з питань організації інклюзивного навчання.

 7. Консультують батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно зарахування до закладів освіти.

 8. Надають психологічну допомогу, проводять бесіди з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами.

 ЯК ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНУ ОЦІНКУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ

Подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за допомогою Порталу. На цьому порталі можна обрати найближчий ІРЦ, зареєструватись і прийти на прийом у призначений час без черг та очікування.

 

ЩО САМЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКСНУ ОЦІНКУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Комплексна оцінка проводиться індивідуально за такими напрямами:

 • оцінка фізичного розвитку дитини – визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо;

 • оцінка мовленнєвого розвитку дитини – визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури;

 • оцінка когнітивної сфери дитини – визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів: сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага;

 • оцінка емоційно-вольової сфери дитини – виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин;

 • оцінка освітньої діяльності дитини – визначення рівня сформованості знань, умінь, навичок відповідно до освітньої програми чи основних критеріїв формування вмінь і навичок дітей дошкільного віку.

У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема, визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин із однолітками, дорослими.

 ЯК ЧАСТО НЕОБХІДНО ПОВТОРЮВАТИ КОМПЛЕКСНУ ОЦІНКУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

 • переходу дитини з особливими освітніми потребами з дитячого садка до школи; 

 • переходу дитини зі спеціального закладу освіти до інклюзивної форми навчання;

 • рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

 ЩО ТАКЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ПОСЛУГИ

Психолого-педагогічні послуги – це групові та індивідуальні заняття, направлені на розвиток дитини з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові послуги – це групові та індивідуальні заняття, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

 • соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їхньої самостійності та відповідних компетенцій;

 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

Все про ІРЦ

Основні завдання ІРЦ:
1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного
кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної
програми розвитку особи;
3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими
освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

 • у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
 • у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру
під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах
загальної середньої освіти;
6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з
особливими освітніми потребами:

 • дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
 • дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими
освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);
 визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі
освіти;
9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним
представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної
мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх
навчання і виховання;
10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія
з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального
захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.

Реалізацію завдань забезпечують:
фахівець ІРЦ (практичний психолог)
фахівець ІРЦ (вчитель-логопед)
фахівець ІРЦ (вчитель-дефектолог)
фахівець ІРЦ (вчитель-реабілітолог)